OM OSS

Kvalitet & service sedan 1946

Våra skickliga medarbetare i kombination med vår långa erfarenhet och leveranssäkerhet gör oss till en trygg helhetspartner inom hydraulsystem. Kvalitet i produkt och service – alltid med kunden i centrum, har varit vårt kännetecken sedan 1946.

Från harv till hydraulcylinder

Edvin Larssons Mekaniska AB (ELMAB) grundades redan 1946. I mitten av 60-talet började man tillverkningen av hydraulcylindrar – något som skulle visa sig vara en framgångsfaktor. Verksamheten expanderade kraftigt under följande år med utbyggnader och uppköp.

År 2023 tog bolaget in Grönskärsgruppen AB som en tillväxtpartner och delägare i företaget, med syfte att kunna expandera och utveckla bolaget ytterligare. Idag drivs ELMAB vidare inom familjen av fjärde generationens ättling till Edvin Larsson, genom vd Fredrik Bertils.

Vår affärsidé & vision

Vår affärsidé är att förse svenska och europeiska kunder med högkvalitativa hydraulcylindrar och hydraulkomponenter. Kvalitet i produkt, leverans och service är våra kännetecken sedan många år och något som vi ständigt arbetar för att bibehålla och utveckla. Vår vision är att vara världsledande inom tillverkning av hydraulsystem och hydraulkomponenter till nischade marknader. Med fokus på hållbarhet och effektivitet skall vi utveckla vårt erbjudande till att vara det bästa på marknaden.

Vi värnar om det lokala

Vi är stolta, inte bara över våra medarbetare, vårt arv och våra långa kundrelationer – utan även över vår bygd. Som en stor arbetsgivare på en liten ort känner vi ett ansvar för bygdens utveckling. För oss är ett aktivt föreningsliv viktigt, därför sponsrar vi lokala föreningar, främst inom barn och ungdom. Att hela bygden ska leva och ta del av vår framgång är en självklarhet för oss. Förutom lokal sponsring är vi också stolta samarbetspartners till Leksands IF.

Hållbarhet i alla led

Vi driver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på ständig förbättring och mätbarhet. För oss är det också viktigt att jobba för en arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet till god trivsel och utveckling. Läs gärna mer i våra policys nedan.

Policys och certifikat

ELMAB ska leverera produkter och service som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta innebär att:

 • Vi ska säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
 • All tillverkning sker av kvalificerad personal som utför egenkontroller
 • Vi tillverkar produkter som uppfyller produktspecifikation
 • Vi levererar rätt produkter i rätt tid och i rätt antal till våra kunder
 • Reklamationer behandlas snabbt och professionellt
 • Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar


Vi på ELMAB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Vi arbetar aktivt för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum
 • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt eftersträva att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade.
 • Vi skall hela tiden öka kompetensen och miljöengagemanget hos våra anställda.
 • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem genom förbättringar.


Vi på Elmab gör vårt yttersta för att skydda din personliga integritet och agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Vi registrerar uppgifter om kunder, leverantörer och anställda och lagrar information i affärssystem och lönesystem. Där behandlar vi personuppgifter i form av e-post, namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer och adresser. Uppgifterna används i syfte att uppfylla avtal.

Vi kan även komma att använda personuppgifterna i syfte att följa upp kundrelationen samt vid eventuella utskick av erbjudanden.

I de fall information lämnas till oss via e-post ges samtycke till att eventuella personuppgifter registreras.

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Lämna visselblåsarmeddelande

Genom ett uttalat fokus på ständiga förbättringar – såväl inom miljöområdet som i den operativa verksamheten – skapar Grönskärsgruppen långsiktigt konkurrenskraftiga företag. Vi vet att en kvalitetssäkrad och hållbar verksamhet med prisvärda produkter är en förutsättning för framtida lönsamhet och tillväxt.

Läs mer om Grönskärsgruppens hållbarhetsarbete här