Edvin Larssons Mekaniska AB

ELMAB i Dala-Järna har en lång erfarenhet av att utveckla och producera hydraulcylindrar och gripklor. Vår moderna maskinpark tillsammans med vår välutbildade personal ger de bästa förutsättningarna för utveckling och kvalitet. Edvin Larssons Mekaniska AB i Dala-Järna är ett familjeföretag som grundades 1946. Idag drivs företaget av fjärde generation, Fredrik Bertils.

Företaget har sedan mitten av 1960-talet tillverkat hydraulcylindrar. 1991 startades tillverkningen av gripklor. Under 2000-talet har företaget expanderat kraftigt och i flera omgångar fått anpassa verksamheten till den ökade efterfrågan.

Vår affärsidé är att förse svenska och europeiska kunder med högkvalitativa hydraulcylindrar och hydraul komponenter. Kvalitet på produkt, leverans och service är våra kännetecken sedan många år, något som vi ständigt arbetar för att bibehålla.

ELMAB har förvärvat Källvikens Maskinteknik i Falun fr.o.m september 2012, som nu heter Edvin Larssons Maskinteknik AB.

Edvin Larssons Maskinteknik AB skall som legotillverkare till marknaden erbjuda, korta leveranstider, stor leveranssäkerhet och hög kvalitet på sina produkter.

Vi finns i Falun och vår huvudinriktning är skärande bearbetning så som svarvning och fräsning i moderna maskiner. Svarvning med drivna verktyg och sub-spindel. Fräsning både vertikalt och horisontalt.

Maskinpark

2st Puma 300LM med drivna verktyg och stångautomat LNS.
1st Puma 240M med drivna verktyg och stångautomat LNS
1st Puma 200
1st Puma 250L
1st Puma 300LM med drivna verktyg.
1st Puma 300L
1st Puma 400LM med drivna verktyg och stångautomat LNS​
1st SN50C
1st Lynx 220 LSYA med plockrobot MARAB Q7-VP
8st svetsstationer märke Kemppi med manuella svetslägesställare.
2st svetsrobot Fanuc Arcmate 100ic 6L med taktbord 180gr och 4st axlar.
1st Everising S-300HB
1st Thomas supertrad 350
1st klingkap thomas

Anläggnig Ideal line med 50 meter convoyer för plats av 150st cylindrar.

1st monteringsavdelning.
2st borrmaskiner Modig
1st Fräs sajo
1st hjullastare Volvo L40B
1st Provtrycknings anläggning för cylindrar(Max 500bar)
1st Puls anläggning för cylindrar (max 900bar)

KVALITETSPOLICY ELMAB KONCERNEN

ELMAB ska leverera produkter och service som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. Detta innebär att:

 • Vi ska säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
 • All tillverkning sker av kvalificerad personal som utför egenkontroller
 • Vi tillverkar produkter som uppfyller produktspecifikation
 • Vi levererar rätt produkter i rätt tid och i rätt antal till våra kunder
 • Reklamationer behandlas snabbt och professionellt
 • Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar

MILJÖPOLICY ELMAB KONCERNEN

Vi på ELMAB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och övriga intressenter. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 • Vi arbetar aktivt för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum
 • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt eftersträva att använda produkter som är förnyelsebara, återvinningsbara och kretsloppsanpassade.
 • Vi skall hela tiden öka kompetensen och miljöengagemanget hos våra anställda.
 • Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem genom förbättringar.

PERSONUPPGIFTSPOLICY ELMAB KONCERNEN

ELMAB ansvarar för all personlig information som du förser oss med. Det är viktigt att du som kund ska känna dig trygg i vår affärsrelation. Här kan du läsa vår personuppgiftspolicy.

Visselblåsarpolicy Elmab koncernen

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.